Köpinformation

Det är viktigt att du registrerar en riktig email-adress då vi skickar orderbekräftelsen per email.

click Köpvillkor
Vi följer reglerna i Distansavtalslagen vid försäljning gentemot privatpersoner.  Vid försäljning gentemot  företag gäller köplagen.

get link Ångerrätt
Du har full retur- och bytesrätt inom 14 dagar från att du mottagit varan, förutsatt att du inte använt varan och att den returneras i oskadat skick.
Vid retur eller byte av varor betalar du själv fraktkostnaden. Om det däremot rör sig om en reklamation på grund av skadad vara eller att vi expedierat fel vara återbetalar vi dig för returfrakten samtidigt som vi återbetalar det du lagt ut för varan.
Vid av oss godkänd retur utbetalas summan till dig inom två veckor.

http://armor-deck.net/edikpedik/1377 Transportskador
Kontrollera eventuella transportskador vid mottagning av gods. Upptäcker du skador skall detta anmälas direkt till transportören och anges på fraktsedeln.

http://www.paperiandco.com/mikidis/2325 Personuppgifter
Julglitter.se behandlar alla personuppgifter konfidentiellt. Vi använder dem bara i våra kontakter med våra kunder och för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dessa. Din adress kommer inte att säljas, bytas eller delas med andra företag, organisationer eller privatpersoner. Vi varken ser eller sparar någon kortinformation. Exempel på uppgifter som sparas är namn, e-postadress, telefonnummer, postadress och köphistorik. Vill du radera, rätta, eller invända mot användningen av dina uppgifter ber vi dig kontakta dataansvarig@julglitter.se hos oss.

dating site in usa with credit card Beställning
Beställningar sker via hemsidan, mejl eller telefon såvida ej annat avtalats.
Du måste vara 18 år för att beställa från julglitter.se.
Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att julglitter.se lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles.

http://caboclonharaue.com/?kreosan=conta-demo-em-op%C3%A7%C3%B5es-binarias&f76=c8 Priser
Alla produktpriser är angivna i svenska kronor inklusive moms.
Priset som gäller vid beställningstillfället gäller även vid leveranstillfället, oavsett om priserna efter det att order lagts går antingen upp eller ner. Vi förbehåller oss för eventuella felaktigheter.

http://theboxseat.co/?privet=numero-para-ligar-gratis&51f=d5 Betalning
Vi accepterar kortbetalning, Internetbetalning, förskottsbetalning via bankgiro eller Swish och faktura.
Säker betalning garanteras via Payson.

site de rencontre oleron Förskottsbetalning via bankgiro eller Swish
Du betalar in orderns totalsumma inklusive fraktkostnad på Julglitter.se  rencontre k9 Bankgiro: 202-3406 senast 7 dagar efter beställning. När pengarna har kommit in på kontot skickar vi varorna. Om pengarna inte har registrerats efter 7 dagar makuleras ordern automatiskt. Tänk på att det kan dröja upp till två dagar innan vi ser din betalning.
Du kan också välja att http://www.westchelseavet.com/miolyky/giod/8071 swisha din betalning till 1234 205 423

source Fakturabetalning
Paysonfaktura

Om du väljer att  agencias matrimoniales vitoria betala med Paysonfaktura så tillkommer en avgift om 29 kr. Betalningsvillkor är 14 dagar och fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger.
För att betala mot Paysonfaktura måste du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet.

Om PaysonFaktura
Vi erbjuder betalsättet ”PaysonFaktura”i samarbete med Payson AB. Betalningsvillkor är 14dagar och vid fakturaköp tillkommer en avgift om 29 kr.
För att kunna beställa mot faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet.Fakturan kommer att sändas separatmed e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället. Vid försenad betalning skickar vi en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift  om för närvarande 180 kr tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.

Information om ångerrätt
Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Du som konsument (detta gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du skall kunna nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det Du som står för returkostnaden.

Information om pantsättning
Vid betalning med PaysonFaktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till SVEA Ekonomi AB, 556489-2924

Kortbetalning
Julglitter.se använder säker hantering via Payson för kort och direktbetalning. Inga kontouppgifter sparas av Julglitter.se.

Leveranstider
Julglitter.se levererar produkter i normalfallet omgående, men maximalt  upp till 30 dagar efter beställningsdatum. Julglitter.se reserverar sig för eventuella felaktiga uppgifter som ligger till grund för leveransindikering vilken kan få till följd att leverans kan komma att ske tidigare såväl som senare än beräknat.

Leveranser
Leverans sker till angiven leveransadress med en av julglitter.se vald speditör, och debiteras enligt gällande prislista. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till julglitter.se vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen, efter det att julglitter.se effektuerat ordern följer upp leveransen hos speditören, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis 14 dagar från avsändandet. Kontroll av varan vid mottagandet/transportskador. Risken för varan övergår på kunden efter mottagandet.
Undersök alltid om förpackningen har synliga skador tillsammans med transportören som skall notera detta på fraktsedeln.
Beställningar skickas med PostNord, DHL eller UPS.

Ej uthämtad vara
För ej uthämtade varor som skickas åter i retur till oss, debiterar vi kunden fraktkostnaden.

Förändring av order
Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen.

Avbeställning
Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen.

Information
Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information,  fel i specifikation, samt slutförsäljning på samtliga i vårt sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer. Julglitter.se kan ej garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Köp från utlandet
Julglitter.se ansvarar ej för landets eventuella avgifter för tull, import eller liknande.
Fraktkostnaden till Norge är alltid ca 200 SEK.

Tvist
Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från julglitter.se sida, som gör att julglitter.se ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att julglitter.se befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Julglitter.se © 2018